Thông tin văn bản
Văn bản số 8738/VP-KGVX ngày 20/12/2021 sao gửi Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 8738/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140626.zip