Thông tin văn bản
Văn bản số 821/VP-VHXH ngày 12/02/2020 Sao gửi văn bản (Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTGCP)
Số ký hiệu: 821/VP-VHXH Ngày ban hành: 12/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTGCP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200217085520.zip