Thông tin văn bản
Văn bản số 1746/VP-KGVX ngày 03/03/2023 Sao gửi Quyết định 166/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
Số ký hiệu: 1746/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 166/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230308154756.zip