Thông tin văn bản
Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 20/01/2021 Đánh giá tác động phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến môi trường, tài nguyên rừng
Số ký hiệu: 12/BC-UBND Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Đánh giá tác động phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến môi trường, tài nguyên rừng
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 12 bc.signed.pdf