Thông tin văn bản
Văn bản số 2975/VP-KGVX ngày 06/04/2023 sao gửi Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ TTTT
Số ký hiệu: 2975/VP-KGVX Ngày ban hành: 06/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ TTTT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230413150454.zip