Thông tin văn bản
Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người kết thúc cách ly y tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh
Số ký hiệu: 93/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người kết thúc cách ly y tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 93.QD.signed.pdf