Thông tin văn bản
Văn bản số 3055/VP-VX ngày 22/07/2016

Về việc : Triển khai thực hiện QĐ số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số.

Số ký hiệu: 3055/VP-VX Ngày ban hành: 22/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện QĐ số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3055VPVX2016.rar