Thông tin văn bản
Văn bản số 3748/VP-KTTC ngày 30/08/2016

Về việc :Ban hành Quy chế cung cấp, sd thông tin tờ khai hải quan điện tử

Số ký hiệu: 3748/VP-KTTC Ngày ban hành: 30/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Ban hành Quy chế cung cấp, sd thông tin tờ khai hải quan điện tử

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3748VPKTTC2016.rar