Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.

Số ký hiệu: 09/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Châu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_TC.rar