Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 20/03/2013

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND Về quy định mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 09/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/03/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND Về quy định mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 092013NQHDND2013.doc