Thông tin văn bản
Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 11/12/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu: 462/BC-UBND Ngày ban hành: 11/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 462.bc.signed.pdf