Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 2936/KH-UBND Ngày ban hành: 30/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2936.ub.signed.pdf