Thông tin văn bản
Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2288/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2288.qd.signed.pdf