Thông tin văn bản
Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1460/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1460.qd.signed.pdf