Thông tin văn bản
Văn bản số 661/VP-NC ngày 02/02/2018

Về việc : sao gửi Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Số ký hiệu: 661/VP-NC Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 661VPNC2018.rar