Thông tin văn bản
Văn bản số 3966/VP-KT ngày 11/05/2023 Sao gửi Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
Số ký hiệu: 3966/VP-KT Ngày ban hành: 11/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515080616.zip