Thông tin văn bản
Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 NQKH9: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 14/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2018
Cơ quan ban hành: HĐND H. Hòa Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQKH9: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 14-2018-NQ-HDND (KHIEU NAI, TO CAO).pdf