Thông tin văn bản
Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Số ký hiệu: 304/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 304 qd.signed.pdf