Thông tin văn bản
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 14/01/2020 KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 72/KH-UBND Ngày ban hành: 14/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 72.ub.signed.pdf