Thông tin văn bản
Văn bản số 5230/VP-NC ngày 25/09/2018 Về việc :(CKS) Sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 5230/VP-NC Ngày ban hành: 25/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :(CKS) Sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5230.rar