Thông tin văn bản
Công văn số 520/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Số ký hiệu: 520/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 520.qd.PDF