Thông tin văn bản
Văn bản số 9345/VP-NCPC ngày 16/12/2020 Sao gửi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Số ký hiệu: 9345/VP-NCPC Ngày ban hành: 16/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201221093602.zip