Thông tin văn bản
Văn bản số 7434/VP-NCPC ngày 25/11/2019 sao gửi Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7434/VP-NCPC Ngày ban hành: 25/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191126100813.zip