Thông tin văn bản
Văn bản số 9000/VP-KTTC ngày 03/12/2020 sao gửi Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 9000/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201204093825.zip