Thông tin văn bản
Văn bản số 6349/VP-KTTC ngày 16/11/2018 (cks) sao gửi Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 6349/VP-KTTC Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) sao gửi Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6349.rar