Thông tin văn bản
Văn bản số 4012/VP-KT ngày 14/05/2023 sao gửi Nghị định số 15/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 4012/VP-KT Ngày ban hành: 14/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 15/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530150935.zip