Thông tin văn bản
Công văn số 557/UBND-KTTC ngày 28/03/2019 Phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 557/UBND-KTTC Ngày ban hành: 28/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 557.ub.PDF