Thông tin văn bản
Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 02/04/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 995/KH-UBND Ngày ban hành: 02/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 995 ub. KH phat dong phong trao thi dua.signed.pdf