Thông tin văn bản
Văn bản số 7986/VP-KTTC ngày 19/12/2019 Sao gửi Thông tư số 39/2019/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
Số ký hiệu: 7986/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 39/2019/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191223131221.zip