Thông tin văn bản
Văn bản số 3721/VP-KTTC ngày 29/05/2020 Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3721/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200601104745.zip