Thông tin văn bản
Công văn số 5426/VP-KTTC ngày 05/09/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Số ký hiệu: 5426/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: triển khai thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5426VP-KTTC.rar