Thông tin văn bản
Văn bản số 8121/VP-KTTC ngày 25/12/2019 Sao gửi Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 8121/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200107143252.zip