Thông tin văn bản
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 11/01/2019 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
Số ký hiệu: 56/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 54.qd.PDF