Thông tin văn bản
Văn bản số 2200/UBND-KGVX ngày 11/09/2018 tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Số ký hiệu: 2200/UBND-KGVX Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2200.pdf