Thông tin văn bản
Văn bản số 3060/VP-KTN ngày 22/07/2016

Về việc :triển khai NĐ 79/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 3060/VP-KTN Ngày ban hành: 22/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai NĐ 79/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3060VPKTN2016.rar