Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/05/2015

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV, AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 23/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/05/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV, AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 232015QDUBND2015.doc