Thông tin văn bản
Văn bản số 1437/VP-KTTC ngày 05/07/2019 Sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BTC
Số ký hiệu: 1437/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1437.rar