Thông tin văn bản
Công văn số 3027/VP-TTHCC ngày 28/05/2019 sao gửi Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 3027/VP-TTHCC Ngày ban hành: 28/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3027VPTTHCC.rar