Thông tin văn bản
Văn bản số 1453/QÐ-UBND ngày 01/06/2016

Chế độ thù lao cho cán bộ nghỉ hưu thường trực chuyên trách đứng đầu Hội

Số ký hiệu: 1453/QÐ-UBND Ngày ban hành: 01/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Chế độ thù lao cho cán bộ nghỉ hưu thường trực chuyên trách đứng đầu Hội

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1453QDUBND2016.docx