Thông tin văn bản
Văn bản số 6140/VP-KT ngày 22/08/2022 sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 6140/VP-KT Ngày ban hành: 22/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220823071233.zip