Thông tin văn bản
Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 11/07/2019 Báo cáo tháng 5,6 và phương tháng 7,8 năm 2019 của nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
Số ký hiệu: 243/BC-UBND Ngày ban hành: 11/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tháng 5,6 và phương tháng 7,8 năm 2019 của nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 243.bc.signed.pdf