Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Số ký hiệu: 48/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 4872017QDUBND2017.pdf