Thông tin văn bản
Văn bản số 6338/VP-KGVX ngày 16/11/2018 CKS - sao gửi Quyết định 1486/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 6338/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS - sao gửi Quyết định 1486/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6338.rar