Thông tin văn bản
Công văn số 1357/UBND-KTTC ngày 28/06/2019 tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Số ký hiệu: 1357/UBND-KTTC Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1357.ub.signed.pdf