Thông tin văn bản
Văn bản số 831/VP-KGVX ngày 20/02/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 831/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 831.rar