Thông tin văn bản
Công văn số 497/UBND-TTHCC ngày 20/03/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 497/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 497.ub.PDF