Thông tin văn bản
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 04/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 04-NQ-HDND KQ BAU TB PTB BAN VH-XH HDND KHOA X.PDF