Thông tin văn bản
Văn bản số 7243/VP-VHXH ngày 01/10/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 7243/VP-VHXH Ngày ban hành: 01/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083135.zip