Thông tin văn bản
Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 14/10/2019 BC Đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 361/BC-UBND Ngày ban hành: 14/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BC Đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 361.bc.PDF