Thông tin văn bản
Văn bản số 3844/VP-TH ngày 05/09/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 258/TB-VPCP

Số ký hiệu: 3844/VP-TH Ngày ban hành: 05/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 258/TB-VPCP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3844VPTH2016.rar